مضیف حاج عبدالله خرمشهر

  • modir

  • 98 آبان

  • جاذبه های گردشگری خوزستان

blog-details

مضیف حاج عبدالله

مضیف حاج عبدالله یکی از زیباترین مضیف‌های کشور است که در جزیره مینو در شهرستان خرمشهر واقع شده است. این مضیف در باغی بزرگ و زیبا به مساحت پانزده هزار متر مربع قرار گرفته است و شامل دو باب مضیف گروهی و جمعی، دو باب مضیف خانوادگی، پنج باب مضیف کوچک و یک چایخانه سنتی می‌شود.

#مضیف#پشت بام#خوزستان#خرمشهر#جزیرهمینو#بندر#گمرک#اروند#گردشگری

;