قلعه شاداب دزفول

  • admin

  • 98 آبان

  • جاذبه های گردشگری خوزستان

blog-details

قلعه شاداب یکی از بزرگترین قلعه‌های طبیعی ایران در دل کوه است که ۱۰ کیلومتر طول و ۴ کیلومتر عرض دارد و با بسیاری از بناهای دیگر که نام قلعه به خود دارند، متفاوت است. دیواره این قلعه در دوره چهارم زمین‌شناسی در اثر ریزش یکپارچه و عمودی دیواره‌های بنا و همچنین فرسایش ناشی از طغیان رودخانه به وجود آمده‌اند.

#پشت بام#دزفول#قلعه شاداب#طبیعت#خوزستان#رودخانه

;