مسجد جامع دزفول

  • modir

  • 98 آبان

  • جاذبه های گردشگری خوزستان

blog-details

 

مسجد جامع دزفول

مسجد جامع دزفول در شمار مساجد اولیه دور اسلامی است که در قرن سوم هجری ساخته شده است. بنای مسجد جامع دزفول تحت تاثیر از اصول معماری «کاخ ایوان کرخه» است و شکل‌گیری کنونی آن به صورت چهار‌ ایوانی به اواسط دوره صفویه باز می‌گردد.

#پشت بام#دزفول#مسجدجامع#صفویه#خوزستان#گردشگری

;