رایگان

هزار تومان0 / 32000 روز

هر بسته

 • 1 عدد آگهی عادی
 • 4 عدد تصویر
 • قابلیت نمایش روی نقشه
 • نمایش بر اساس تاریخ درج
 • قابلیت ارسال ویدئو

طلایی

هزار تومان93 / 180 روز

هر بسته

 • 1 عدد آگهی
 • 4 عدد تصویر
 • قابلیت نمایش روی نقشه
 • نمایش در بالای آگهی های عادی
 • قابلیت ارسال ویدئو
 • ارسال پست در اینستاگرام
 • 3 روز تبلیغات در صفحه جزئیات آگهی

VIP

هزار تومان393 / 90 روز

هر بسته

 • 1 عدد آگهی
 • 4 عدد تصویر
 • قابلیت نمایش روی نقشه
 • نمایش در بالای تمام آگهی ها
 • قابلیت ارسال ویدئو
 • ارسال پست در اینستاگرام
 • 5 روز تبلیغات در صفحه جزئیات آگهی
 • 5 روز تبلیغات در صفحه اصلی
 • ارسال پست در شبکه های اجتماعی
بالا
;