پرداخت آنلاین

خرید و پراخت وجه
اطلاعات پرداخت


اطلاعات پرداخت کننده
مجموع: 5000 تومان
مراحل پرداخت
  • 1: انتقال به بانک
  • 2: پرداخت وجه
  • 3: بازگشت به اینجا
  • 4: دریافت کد پیگیری

با کلیک بر روی دکمه پرداخت شما تمامی
قوانین و سیاست های این سایت را قبول میکنید

نتیجه پرداختاز بانک عامل جوابی دریافت نشد لطفا دوباره امتحان کنید

در ورود اطلاعات دقت کنید و دوباره امتحان کنید

کد تراکنش :

عملیات خرید با موفقیت به پایان رسید

کد تراکنش :

پرداخت با شکست مواجه شد.

کد تراکنش :

مشکلی در پرداخت به وجود آمد.چناچه هزینه از حساب کم شده با مدیر سامانه تماس بگیرید..


بازگشت به صفجه پرداخت