پزشکان گفتار درمانی

فیلتر بر اساس دسته بندی
حذف فیلتر
تبلیغات متنی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر علیرضا ساعی
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۳۶۲۷۹۱

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر علیرضا ساعی
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۳۶۲۷۹۱

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر علی قربانی
 • مجیدیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۵۳۲۹۸۱

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر علی قربانی
 • مجیدیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۵۳۲۹۸۱

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر سعیده احمدی سقرلو
 • شهرک غرب

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۸۵۸۶۸ ۰۲۱-۲۲۰۷۸۵۳۹

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر سعیده احمدی سقرلو
 • شهرک غرب

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۸۵۸۶۸ ۰۲۱-۲۲۰۷۸۵۳۹

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر سید وحید مومنی
 • ونک

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۰-۷۳۶-۴۰۳۶

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر سید وحید مومنی
 • ونک

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۰-۷۳۶-۴۰۳۶

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر زهرا خلیلی
 • تهرانپارس شرقی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۶۷۸۱۱۳۸ ۰۹۱۲-۹۶۴-۵۰۴۵

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر زهرا خلیلی
 • تهرانپارس شرقی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۶۷۸۱۱۳۸ ۰۹۱۲-۹۶۴-۵۰۴۵

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر سیما اعتباری
 • شهر ری - استخر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۹-۴۱۳-۰۹۱۱

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر سیما اعتباری
 • شهر ری - استخر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۹-۴۱۳-۰۹۱۱

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر ژاله سعیدآبادی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۱۲۸۲۵۹ ۰۹۰۳-۰۲۴-۰۹۱۰

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر ژاله سعیدآبادی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۱۲۸۲۵۹ ۰۹۰۳-۰۲۴-۰۹۱۰

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر الهام محمودی اورتاکند
 • شهرک غرب

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۸۸۵۴۱ ۰۲۱-۸۸۰۷۴۱۹۶

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر الهام محمودی اورتاکند
 • شهرک غرب

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۸۸۵۴۱ ۰۲۱-۸۸۰۷۴۱۹۶

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر علی اسلامیه زهرایی
 • خیابان مدنی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۲۸۴۴۵۶

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر علی اسلامیه زهرایی
 • خیابان مدنی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۲۸۴۴۵۶

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر محسن گلریز
 • مرزداران

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۲۰۰۲۹۱

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر محسن گلریز
 • مرزداران

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۲۰۰۲۹۱

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر معصومه زمانپور
 • سیدخندان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۵۶۵۴۷ ۰۹۳۷-۶۹۹-۰۱۹۵

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر معصومه زمانپور
 • سیدخندان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۵۶۵۴۷ ۰۹۳۷-۶۹۹-۰۱۹۵

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر سمیرا آقادوست
 • میدان چهارباغ(منطقه5)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۸۹۳۰۷۹

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر سمیرا آقادوست
 • میدان چهارباغ(منطقه5)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۸۹۳۰۷۹

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر ساناز دهقانی
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۶۷۶۶۴۲۸ ۰۲۱-۲۲۰۹۱۷۱۹

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر ساناز دهقانی
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۶۷۶۶۴۲۸ ۰۲۱-۲۲۰۹۱۷۱۹

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر سیده پرنیان شاکری
 • خیابان 22بهمن(منطقه5)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۰-۸۴۵-۴۳۴۲

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر سیده پرنیان شاکری
 • خیابان 22بهمن(منطقه5)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۰-۸۴۵-۴۳۴۲

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر محمد چاوشی
 • شهرک شریعتی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۵۵۸۶۱۲۲۸ ۰۹۲۱-۲۹۴-۹۷۹۰

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر محمد چاوشی
 • شهرک شریعتی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۵۵۸۶۱۲۲۸ ۰۹۲۱-۲۹۴-۹۷۹۰

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر حمید جعفری
 • صادقیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۸۴۲۹۷۷۲ ۰۹۱۲-۹۳۴-۶۰۶۳

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر حمید جعفری
 • صادقیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۸۴۲۹۷۷۲ ۰۹۱۲-۹۳۴-۶۰۶۳

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر مجید گودرز
 • تهران‌نو

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۹۸۵۴۱۴ ۰۹۳۰-۸۹۷-۳۳۸۰

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر مجید گودرز
 • تهران‌نو

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۹۸۵۴۱۴ ۰۹۳۰-۸۹۷-۳۳۸۰

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر پریا رفیع زاده
 • شاهین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۹۷۹۶۲۶۰ ۰۹۳۹-۵۳۰-۲۲۵۱

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر پریا رفیع زاده
 • شاهین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۹۷۹۶۲۶۰ ۰۹۳۹-۵۳۰-۲۲۵۱

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر عاطفه رحمتی
 • شهر قدس

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۶۸۰۴۹۵۶ ۰۹۱۲-۸۳۴-۶۷۱۷

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر عاطفه رحمتی
 • شهر قدس

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۶۸۰۴۹۵۶ ۰۹۱۲-۸۳۴-۶۷۱۷

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر مریم نصیری
 • فلاح

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۵-۱۲۰-۲۰۸۷ ۰۲۱-۶۶۲۰۹۸۱۹

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
پزشکان گفتار درمانی
دکتر مریم نصیری
 • فلاح

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۵-۱۲۰-۲۰۸۷ ۰۲۱-۶۶۲۰۹۸۱۹

نقره ای
پزشکان گفتار درمانی
;