پزشکان گوش و حلق و بینی

فیلتر بر اساس دسته بندی
حذف فیلتر
تبلیغات متنی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر نیما رضازاده
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02122238983

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر نیما رضازاده
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02122238983

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر فرنوش پاکاری
 • دردشت

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۹۰-۴۷۵-۵۳۴۵

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر فرنوش پاکاری
 • دردشت

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۹۰-۴۷۵-۵۳۴۵

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر الهه قادری
 • نارمک

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۰۲-۶۳۵-۱۰۱۱

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر الهه قادری
 • نارمک

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۰۲-۶۳۵-۱۰۱۱

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر معصومه صادقی
 • کوی هفدهم شهریور

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۰-۵۷۷-۱۲۱۸

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر معصومه صادقی
 • کوی هفدهم شهریور

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۰-۵۷۷-۱۲۱۸

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر جواد فخری
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۲-۰۹۴-۴۶۲۳

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر جواد فخری
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۲-۰۹۴-۴۶۲۳

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر ثمین اشجعی
 • میدان هفت تیر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۱۴۰۹۸۵ ۰۲۱-۸۸۱۴۰۹۸۶ ۰۲۱-۸۸۱۴۰۹۸۷

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر ثمین اشجعی
 • میدان هفت تیر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۱۴۰۹۸۵ ۰۲۱-۸۸۱۴۰۹۸۶ ۰۲۱-۸۸۱۴۰۹۸۷

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر بهداد پورداد
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۲-۷۳۸-۵۱۷۷ ۰۲۱-۲۲۳۸۷۳۴۱

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر بهداد پورداد
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۲-۷۳۸-۵۱۷۷ ۰۲۱-۲۲۳۸۷۳۴۱

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر احسان نگین
 • میدان انقلاب

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۵۳۰۶۳۶ ۰۹۳۸-۴۴۴-۶۹۶۰

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر احسان نگین
 • میدان انقلاب

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۵۳۰۶۳۶ ۰۹۳۸-۴۴۴-۶۹۶۰

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر سرور فتحی بیرانوند
 • صادقیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۹۶۵۲۸۱ ۰۹۱۲-۵۳۸-۹۴۶۵

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر سرور فتحی بیرانوند
 • صادقیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۹۶۵۲۸۱ ۰۹۱۲-۵۳۸-۹۴۶۵

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر آزیتا کرمی
 • ونک

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۷۷۱۶۳۱

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر آزیتا کرمی
 • ونک

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۷۷۱۶۳۱

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر سید علی ساداتی
 • ستارخان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۴۰۴۷۲۴ - ۰۲۱-۶۶۴۰۴۵۹۸

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر سید علی ساداتی
 • ستارخان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۴۰۴۷۲۴ - ۰۲۱-۶۶۴۰۴۵۹۸

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر مهدیه اسکندریون
 • میدان ولیعصر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۶۰۳۵۹۰۹ - ۰۲۱-۸۶۰۳۵۹۵۳

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر مهدیه اسکندریون
 • میدان ولیعصر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۶۰۳۵۹۰۹ - ۰۲۱-۸۶۰۳۵۹۵۳

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر حوری سادات
 • نبرد(منطقه14)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۳۳۲۵۹۰۰۷ - ۰۹۳۷-۲۶۹-۴۵۵۶

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر حوری سادات
 • نبرد(منطقه14)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۳۳۲۵۹۰۰۷ - ۰۹۳۷-۲۶۹-۴۵۵۶

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر فائزه مقصودی
 • مرزداران

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۲۶۴۲۷۲ - ۰۹۲۰-۶۱۸-۴۴۰۴

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر فائزه مقصودی
 • مرزداران

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۲۶۴۲۷۲ - ۰۹۲۰-۶۱۸-۴۴۰۴

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر آزاده ایمانی
 • میرداماد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۵۴۶۵۱ - ۰۲۱-۲۲۸۵۴۹۷۵

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر آزاده ایمانی
 • میرداماد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۵۴۶۵۱ - ۰۲۱-۲۲۸۵۴۹۷۵

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر فاطمه گروسی
 • عباس‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۳۴۳۵۸۴ - ۰۹۱۰-۹۲۵-۹۳۷۷

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر فاطمه گروسی
 • عباس‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۳۴۳۵۸۴ - ۰۹۱۰-۹۲۵-۹۳۷۷

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر سیامک علی زاده
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02122238983

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر سیامک علی زاده
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02122238983

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر پریسا رسولی فرد
 • میرداماد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۲۷۰۱۱۷ - ۰۲۱-۲۲۹۰۰۰۶۲

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر پریسا رسولی فرد
 • میرداماد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۲۷۰۱۱۷ - ۰۲۱-۲۲۹۰۰۰۶۲

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
کلینیک ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک تانا سمعک
 • اقدسیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۲-۸۸۳-۷۰۵۲ - ۰۲۱-۲۶۱۲۱۸۴۹

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
کلینیک ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک تانا سمعک
 • اقدسیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۲-۸۸۳-۷۰۵۲ - ۰۲۱-۲۶۱۲۱۸۴۹

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر ساجد بادفر
 • یوسف‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۶۰۶۵۰۲ - ۰۲۱-۸۸۰۶۹۵۲۳

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
پزشکان گوش و حلق و بینی
دکتر ساجد بادفر
 • یوسف‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۶۰۶۵۰۲ - ۰۲۱-۸۸۰۶۹۵۲۳

نقره ای
پزشکان گوش و حلق و بینی
;