طب ورزشی

فیلتر بر اساس دسته بندی
حذف فیلتر
تبلیغات متنی
طب ورزشی
دکتر پردیس نور محمدپور
 • گیشا (کوی نصر)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۶۳۰۲۲۷

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر پردیس نور محمدپور
 • گیشا (کوی نصر)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۶۳۰۲۲۷

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر روح اله نوریان
 • تهرانپارس شرقی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۱۷۵۰۸ - ۰۲۱-۲۲۷۵۸۹۰۴

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر روح اله نوریان
 • تهرانپارس شرقی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۱۷۵۰۸ - ۰۲۱-۲۲۷۵۸۹۰۴

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر مونا شبقره
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۳۸۷۵۸۱ - ۰۹۳۵-۵۷۰-۳۴۶۵

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر مونا شبقره
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۳۸۷۵۸۱ - ۰۹۳۵-۵۷۰-۳۴۶۵

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر محمدرضا زارع گاریزی
 • مرزداران

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۲۷۸۱۴۷ - ۰۹۳۸-۷۶۸-۹۴۵۴

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر محمدرضا زارع گاریزی
 • مرزداران

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۲۷۸۱۴۷ - ۰۹۳۸-۷۶۸-۹۴۵۴

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
کلینیک تخصصی عضلانی-اسکلتی
 • شهرک غرب

 • 01 اردیبهشت

 • 02122386317 - 02188565271

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
کلینیک تخصصی عضلانی-اسکلتی
 • شهرک غرب

 • 01 اردیبهشت

 • 02122386317 - 02188565271

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر گلاره رادمهر
 • گیشا (کوی نصر)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۲۸۲۶۵۱ - ۰۲۱-۸۸۲۸۲۶۵۲

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر گلاره رادمهر
 • گیشا (کوی نصر)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۲۸۲۶۵۱ - ۰۲۱-۸۸۲۸۲۶۵۲

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر لیندا سلمانی قاسم زادگان
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۳۶۸۲

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر لیندا سلمانی قاسم زادگان
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۳۶۸۲

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر شاهین صالحی
 • ظفر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۵-۱۴۰-۶۶۸۴ - ۰۲۱-۸۸۷۹۲۶۴۷

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر شاهین صالحی
 • ظفر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۵-۱۴۰-۶۶۸۴ - ۰۲۱-۸۸۷۹۲۶۴۷

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر رامین کردی
 • گیشا (کوی نصر)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۰-۲۰۹-۸۷۱۳ - ۰۲۱-۸۸۰۱۷۵۰۸ - ۰۲۱-۸۸۵۶۹۷۶۹

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر رامین کردی
 • گیشا (کوی نصر)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۰-۲۰۹-۸۷۱۳ - ۰۲۱-۸۸۰۱۷۵۰۸ - ۰۲۱-۸۸۵۶۹۷۶۹

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر شهرزاد خسروی
 • امیرآباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۰۶۳۰۲ - ۰۲۱-۸۸۳۵۲۷۰۴ - ۰۹۰۳-۱۳۸-۳۶۲۶

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر شهرزاد خسروی
 • امیرآباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۰۶۳۰۲ - ۰۲۱-۸۸۳۵۲۷۰۴ - ۰۹۰۳-۱۳۸-۳۶۲۶

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر فرشته طیبی
 • عباس‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۰-۸۴۱-۲۱۰۳ - ۰۲۱-۸۸۵۵۲۲۹۷ - ۰۲۱-۸۸۵۵۵۹۳۶

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر فرشته طیبی
 • عباس‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۰-۸۴۱-۲۱۰۳ - ۰۲۱-۸۸۵۵۲۲۹۷ - ۰۲۱-۸۸۵۵۵۹۳۶

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر مریم میرشاهی
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۶۳۸۲۴ - ۰۲۱-۸۶۰۵۳۳۵۹ - ۰۹۱۰-۷۷۹-۸۹۰۰

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر مریم میرشاهی
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۶۳۸۲۴ - ۰۲۱-۸۶۰۵۳۳۵۹ - ۰۹۱۰-۷۷۹-۸۹۰۰

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر بهاره توانا
 • گیشا (کوی نصر)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۲۳۱۹۸۲ - ۰۹۱۰-۵۳۶-۴۶۳۸

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر بهاره توانا
 • گیشا (کوی نصر)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۲۳۱۹۸۲ - ۰۹۱۰-۵۳۶-۴۶۳۸

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر محمدجواد شکاری اردکانی
 • خواجه عبدالله انصاری(منطقه4)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۲۷۱۳۳۹ ۰۹۱۹-۶۸۴-۸۴۱۶

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر محمدجواد شکاری اردکانی
 • خواجه عبدالله انصاری(منطقه4)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۲۷۱۳۳۹ ۰۹۱۹-۶۸۴-۸۴۱۶

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر فاطمه اجتهادی
 • پاسداران

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۶۱۴۰۱ - ۰۹۱۹-۸۶۵-۳۲۱۹

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر فاطمه اجتهادی
 • پاسداران

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۶۱۴۰۱ - ۰۹۱۹-۸۶۵-۳۲۱۹

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر غزاله سلیمانی
 • میرداماد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۹۱۵۲۲۰ - ۰۲۱-۲۲۹۱۵۲۲۱

نقره ای
طب ورزشی
طب ورزشی
دکتر غزاله سلیمانی
 • میرداماد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۹۱۵۲۲۰ - ۰۲۱-۲۲۹۱۵۲۲۱

نقره ای
طب ورزشی
;