سدقدیمی اهواز

  • modir

  • 00 فروردین

  • جاذبه های گردشگری خوزستان

blog-details

 

سد قديمي:

يكي از آثار شاخص شهرستان اهواز سد قديمي است در دوران باستان 7 سد بر روي رودخانه كارون ساخته شده بود كه آخرين آن ها سد اهواز بود و هنوز بقاياي آن پا برجاست. بزرگترين و معروفترين اين 7 سد، سد شوشتر بوده است. نوع معماري سد حاكي از اين است كه اين بنا متعلق به دوره ساسانيان است. تاريخ شكسته شدن سد مذكور دقيقاً ثبت نشده است ولي احتمالاً حدود قرن 5 يا 6 هجري قمري بوده است زيرا تا قبل از تاريخ مذكور سد اهواز هنوز سالم بوده است. سيد محمد علي امام شوشتري نيز درباره سد اهواز مي نويسد: برابر روايت هاي ايراني، تاريخ بناي شادروان اهواز به روزگار كيانيان بوده است.

#خوزستان#اهواز#سداهواز#پشت بام#ایرانگردی#ساسانیان#شادروان

 

 

گزارش تصویری قدیمی از حمل و نقل دریایی در رودخانه کارون (1)

مجموعه تصاویر اهواز قدیم | خوزستان خبر

 

 

ساختار شهری اهواز قدیم - پرمخاطب ترین پایگاه خبری صنعت نفت

 

;