یکی از چهار بحران اجتماعی کشور، وابستگی به موادمخدر است.

  • modir

  • 00 اسفند

  • اخبار روزانه

blog-details

 چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه وظیفه اصلی ما این است که به حوزه پیشگیری که جامعه بزرگی از مخاطبان و شهروندان را پوشش می‌دهد توجه ویژه‌ای داشته باشیم، گفت: در طرح یاریگران زندگی که از سال ۹۷ در کشور و جلسه ستاد تصویب شد و در حال اجراست، به دنبال این هستیم که بتوانیم از ظرفیت‌های اجتماعی بهتر استفاده کنیم. 

 محمد جمالو در چهارمین کنگره بین‌المللی مددکاری اجتماعی و سی و ششمین همایش ملی روز مددکار اجتماعی درخصوص اهمیت ادغام اجتماعی در بهبود و بازتوانی مصرف‌کنندگان مواد، اظهار کرد: وابستگی به مواد به عنوان یکی از چهار مسئله و بحران اجتماعی، یکی از رنج‌هایی است که نه تنها آزادی فرد را محدود می‌کند، بلکه باعث قطع ارتباط فرد معتاد با جامعه می‌شود؛ بنابراین برای بازتعریف مشارکت اجتماعی فرد بهبودیافته در ارتباطات از دست رفته، لازم است مراحل پیشگیری و درمان مبتنی بر ادغام اجتماعی به شکل مناسبی در نظر گرفته شود. 

وی با بیان اینکه در پیوند دو مفهوم ادغام اجتماعی با پیشگیری اولیه از اعتیاد به عنوان دو رکن اصلی برای سیاست‌گذاری اعتیاد در ایران باید علل و عوامل بروز اعتیاد را به عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی از منظر جامعه شناسی مورد توجه قرار دهیم، اظهار کرد: شاید به جرات بتوان گفت که حلقه مفقوده فرآیند درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان مواد و برای بازگشت مجدد آنها به جامعه و مشارکت فعال آنها برای انجام فعالیت‌های اجتماعی به یک تحلیل جامعه شناختی برای پدیده اعتیاد نیاز داریم که در ستاد مبارزه با مواد مخدر از سنوات گذشته به این موضوع پرداخته‌ایم.

#پشت بام ویترین کسب و کارها

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به یک نظریه بیان کرد: البته اگر بخواهیم مصرف مواد را به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی بزرگ، از منظر کنترل اجتماعی بررسی کنیم، شاید نظریه کنترل اجتماعی را یک مبنا قرار دهیم که در آن هرچه رشته‌های پیونددهنده فرد به جامعه ضعیف‌تر شود فرد بیشتر در معرض انحراف قرار خواهد گرفت. ما در این رویکرد با چهار عامل کلیدی که می‌توان به آن اشاره کنیم، در حوزه پیشگیری، درمان و ادغام اجتماعی فرد مصرف کننده روبه رو هستیم؛ عامل اول را می‌توان پیوست، احساس دلبستگی و محبت به دیگران، عامل دوم را عامل تعهد و میزان ایفای نقشی که فرد در جامعه از نظر دستاوردهایی همچون تحصیل و پیشرفت‌های شغلی و... دارد و عامل سوم را عامل مشارکت و عامل چهارم را عامل باور دید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وظیفه اصلی ما این است که به حوزه پیشگیری که جامعه بزرگی از مخاطبان و شهروندان را پوشش می‌دهد توجه ویژه‌ای داشته باشیم، گفت: از همین رو در شعار سالروز مبارزه با مواد مخدر سال ۱۴۰۰ توجه ویژه ما به بحث مشارکت اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد است. یک شعار را تحت عنوان «یاریگر هم باشیم» در نظر گرفتیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های اجتماعی به بهترین شکل استفاده کنیم.

جمالو در ادامه به طرح یاریگران زندگی اشاره و اظهار کرد: در طرح یاریگران زندگی که از سال ۹۷ در کشور و جلسه ستاد تصویب شد و در حال اجراست، به دنبال این هستیم که بتوانیم از ظرفیت‌های اجتماعی بهتر استفاده کنیم. 

#پشت بام ویترین کسب و کارها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه، چگونه بتوانیم دانسته‌هایمان را به باور و رفتار تبدیل کنیم شاید یک حلقه مفقوده‌ای بوده که کمتر به آن توجه کردیم، خاطرنشان کرد: در سالیان گذشته تلاش‌های زیادی در مجموعه‌ دستگاه‌های عضو ستاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد در قالب‌های پوستر و تولیداتی که شاید فرزندان ما شاید آن را نبینند و یا به راحتی از آن عبور کنند، انجام شده است اما در شرایط فعلی که بمبارانی از محتواها تمامی ذهن افراد را گرفته است، باید به این موضوع در حوزه پیشگیری از اعتیاد و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی دقت کنیم.

وی ادامه داد: بر این اساس و این شرایط لازم است که فرایند جدیدی در حوزه پیشگیری از اعتیاد استفاده شود که آن استفاده از طرح یاریگران زندگی است که به دنبال بهره‌مندی از ظرفیتهای اجتماعی است تا بتوانیم همه ظرفیتهای موجود در جامع را فعال کنیم. اکنون در حوزه‌های متعدد از هنرمندان تا ورزشکاران و بازیگران، جزو سفیران زندگی هستند و ما در بخشهای مختلف از آنها بهره‌مند می‌شویم.  

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: البته قطعا به دنبال ظرفیت‌سازی در گام اول هستیم و تا به آن پختگی موردنیاز برسیم فاصله زیادی داریم.

#پشت بام ویترین کسب و کارها

;