بازار عبدالحمیداهواز

  • admin

  • 98 آبان

  • جاذبه های گردشگری خوزستان

blog-details

بازار عبدالحمید قدیمی‌ترین بازار اهواز است که در خیابان نظامی یا نظری‌پور، بین خیابان نادری و امام خمینی قرار گرفته است. بازار عبدالحمید در دوره‌ی قاجار نه‌ تنها

بسیار پررونق بود بلکه پاتوق پول‌دارهای منطقه برای خریدهای ریز و درشت نیز به‌ شمار می‌رفت. خانه‌ی دادرس که از جمله‌ خانه‌های به‌جا مانده از دوره‌ی قاجار در

اهواز است، کاروانسرای شیخ خزعل بوده و در بازار عبدالحمید واقع شده است.

اين بنای به جامانده از دوره قاجار در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسيده است.

;