تاکنون سرما مشکل جدی برای باغات ایجاد نکرده است.

  • modir

  • 01 فروردین

  • اخبار روزانه

blog-details

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور گفت:سرمایی که از اواخر اسفندماه تا نیمه‌های فروردین بر کشور حاکم شد آنقدر شدید نبود که خسارت جدی به باغات وارد کند.

مجتبی شادلو در پاسخ به این سوال که آیا با تغییرات جوی در اسفندماه باغات کشور دچار سرمازدگی شده‌اند یا خیر؟ گفت: از اواخر اسفندماه تا نیمه‌های فروردین با هوای خنک و سردی در برخی مناطق مواجه شدیم اما در حال حاضر موج گرمایی کشور را فرا گرفته که نامتعارف است.

وی ادامه داد:خوشبختانه این سرما در مناطق سردسیر کشور مشکلی برای باغات ایجاد نکرد، زیرا این مناطق به طور طبیعی در این موقع سال با سرما مواجه هستند و هنوز بهار آنها فرا نرسیده است و از طرفی زمان گلدهی درختان هم نبود.

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران اضافه کرد: تنها در مناطق گرم و نیمه‌گرم که فصل گلدهی درختان بود نگران سرمازدگی بودیم ولی سرما آنقدر شدید نبود که خسارت وارد کند و به طور کل می‌توان گفت که تاکنون برای باغات کشور  شرایط حادی به وجود نیامده است.

وی در پایان گفت:امیدواریم که وضعیت جوی متعادل شود و شاهد پرباری در بخش کشاورزی باشیم.

#پشت بام ویترین کسب و کارها

;